O nas


Kim jesteśmy ?

Przedsiębiorstwo Budowlane DELTA-K działa na lubelskim rynku od października 2004r., początkowo jako jednoosobowa działalność gospodarcza, a od roku 2010 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym zakresem działalności firmy jest budownictwo, a oferta usług budowlanych obejmuje między innymi wykonawstwo obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, a także remonty obiektów istniejących. W okresie swej działalności firma zrealizowała między innymi:

 • Budowa budynku biurowo – handlowo – usługowego dla G5 Inwestycje w Lublinie przy ul. Gęsiej 5;

 • Budowa hali magazynowej i budynku biurowo – socjalnego na terenie hurtowni LEMONEX w Lublinie przy ul. Do Dysa;
 • Budowa w generalnym wykonawstwie inwestycji realizowanej pod nazwą MAGNOLIA RESIDENCE (zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych) dla JMZ Inwestycje w Łęcznej przy ul. Jawoszka;
 • Przebudowa w generalnym wykonawstwie pomieszczeń Domu Studenckiego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodźki;
 • Budowa Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach przy ul. Kowalskiego w zakresie zespołu pomieszczeń pobytowo – mieszkalnych z przeznaczeniem na Dom Zakonny i Kaplicę (segmenty A i E);
 • Budowa w generalnym wykonawstwie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych Nr 6 i Nr 7 wraz z instalacjami wewnętrznymi, sieciami rozdzielczymi, przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu dla ZNK Lublin, w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka /Doświadczalna;
 • Budowa w generalnym wykonawstwie basenu kąpielowego odkrytego z teleskopowym zadaszeniem w Okunince nad jeziorem Białym;
 • Budowa w generalnym wykonawstwie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami oświetleniem i zagospodarowaniem terenu dla AS-Babuni Sp.z o.o. w Chełmie przy ul. Przemysłowej;
 • Budowa w generalnym wykonawstwie magazynu wyrobów gotowych na terenie Wytwórni Makaronu AS-Babuni Sp.z o.o. w Niemcach;
 • przebudowa istniejących dróg, parkingów i chodników na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie;
 • budowa sali wystawienniczej PNTWL S.A. – segment III z niezbędna infrastrukturą przy ul. Dobrzańskiego w Lublinie dla Parku Naukowo - Technologicznego Województwa Lubelskiego S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Jasnej 8;
 • Roboty budowalne związanie z realizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dwurodzinnych:
  w Lublinie przy ul. Kryształowej oraz ul. Poloniusza/Rogińskiego dla EKBUD Sp.z o.o.;
 • Zespołu Budynków Mieszkalnych SBM „OAZA’’ w Lublinie przy ul. Gęsiej;
 • ABC Słoneczny Stok przy ul. Bluszczowej/Walecznych w Lublinie dla Słoneczny Stok Sp. z o.o.;
 • „Apartamenty Godebskiego” przy ul. Godebskiego w Lublinie dla Wikana S.A.;
 • „Apartamenty pod kasztanami” część I i II przy ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie dla UNIT W.Lenartowicz;
 • Roboty budowalne związanie z realizacją obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej:
 • Budowa budynku Collegium Pathollogicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego w Lublinie w zakresie robót konstrukcyjnych oraz dostawy i montażu konstrukcji stalowych na zlecenie Wamaco Sp.z o.o.;
 • Budowa budynku Centrum Analityczno – Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku UMCS w Lublinie przy ul. Pagi/ w zakresie robót żelbetowych stanu surowego na zlecenie Interbud-Lublin S.A.;
 • Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie przy ul. Roztocze wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu;
 • Roboty budowlane żelbetowe przy budowie kompostowni odpadów komunalnych na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu KOM-EKO S.A. w Lublinie, ul. Metalurgiczna na zlecenie Wamaco Sp.z o.o.;
 • Wykonanie robót budowlanych i robót drogowych objętych KONTRAKTEM 14.1.B Przebudowa sieci i urządzeń biogazowych w Oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie, będących częścią Kontraktu 14.B pn. „Modernizacja gospodarki biogazem” na zlecenie Wamaco Sp.z o.o.;
 • budowa stanu surowego biblioteki Głównej – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej w Lublinie przy ul. Akademickiej;
 • przebudowa i odtworzenie muru oporowego przy IV LO przy ul. Szkolnej w Lublinie dla Urzędu Miasta Lublin;
 • przebudowa sieci i urządzeń biogazowych w Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie – roboty budowlane i drogowe;
 • budowa budynku biurowo – usługowego dla gm. Urzędów w Urzędowie ul. Rynek;
 • przebudowa budynku krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie dla MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie;
 • roboty budowlane stanu surowego budynku dydaktyczno – laboratoryjnego Instytutu Nauk o Ziemi UMCS przy ul. Głębokiej w Lublinie;
 • roboty ziemne i fundamentowe sztucznego lodowiska o przekryciu namiotowym MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich; w zakresie robót żelbetowych stanu surowego:
  dla Strabag Sp. z o.o.:

  budowa C.H. PLAZA Lublin przy ul. Lipowej w Lublinie;
  budowa C.H. FELICITY w Lublinie przy ul. Witosa/Pancerniaków;

  dla WARBUD S.A.:

  budowa obiektów Stacji Termicznego Suszenia Osadu Odwodnionego na terenie Oczyszczalni Ścieków HAJDÓW w Lublinie wraz z robotami wykończeniowymi Renowacja Klasztoru Powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie;

  dla Polimex-Mostostal S.A.:

  budowa Budynku Magazynowo – Technicznego (BTM) na Budowie Węzła Ekspedycyjno – Rozdzielczego typu „A”, zwanego „WER Lublin” w Lublinie przy ul. Doświadczalnej i Witosa;
  budowa Budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego, Zamoyskiego i Pawłówka w Zamościu;

Dlaczego My ?

Zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników, w tym kadrę inżynieryjno-techniczną posiadającą przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jest to kadra o wysokich kwalifikacjach zawodowych opartych na wieloletnim doświadczeniu. Mamy nadzieję, że przedstawiona krótka charakterystyka naszej firmy przyczyni się do nawiązania współpracy..


ADRES

 • Adres: Lublin
  ul. Północna 48
 • Email: biuro@delta-k.pl
 • www: www.delta-k.pl
 • Telefon: 81 740 47 58
 • Telefon kom.: 669 668 900
© 2016 DELTA-K. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.